Administratör: Detta kan du som administratör göra i Skolon

Varje skola bör ha minst en administratör i Skolon. Administratören är den som kan styra Skolon och har det övergripande ögat över innehållet.

Som administratör kan du:

  • Hantera skolans verktyg och licenser och få en tydlig överblick över dessa.
  • Importera all skolans personal/elever och tilldela alla ett eget konto med tillhörande lösenord, samt manuellt lägga upp enskilda användarkonton.
  • Utse sidoadministratörer.
  • Enkelt växla mellan ditt personliga konto och att administrera skolans konto.
  • Göra köp av digitala verktyg direkt i Skolon.
  • Dela ut skol-, klass- och singellicenser.
  • Hitta ny inspiration av digitala verktyg att använda i skolans värld!

Administratören får ett personligt konto precis som alla andra användare, men får även funktionen Hantera skolan, som gör det möjligt att styra innehållet i Skolon.