Administratör: Hantera skolans konto

Som administratör kan du styra innehållet i Skolon: hantera licenser, bestämma vad som ska finnas tillgängligt för användarna, lägga upp användare, m.m. Detta kan du som administratör sköta genom Hantera skolan

Du hittar delen genom att klicka på din avatar/profilbild uppe till höger i den övre menyn. Du får då upp en lista, välj Hantera skolan.

Du har nu kommit i delen där du kan styra skolans konto. Du får tillgång till en ny meny överst på sidan:

Din skola: Här ser du basinfo om skolans konto i Skolon - antal användare, verktyg, kontakt, support, m.m.

Användare:
Här kan du hantera elever och lärare - lägga till nya konton ett och ett, importera alla på en gång, ändra och ta bort.

Startsidan:
Här han du hantera användarnas startsida. Du kan välja om startsidan ska vara tillgänglig eller ej och du kan också styra widgets, som t.ex. matsedel och bildspel.

Händelser: 
Här kan du styra flödet när det gäller Skolons Händelser. Du kan välja om Händelser ska finnas tillgängligt för användarna eller ej, samt hantera skrivna inlägg.

Verktygshantering:
Här kan du hantera Skolons verktyg: hålla koll på vilka licenser skolan har, göra inköp av nya, dela ut klass- och singellicenser, m.m.

Integrationer & tillägg:
Här kan du få mer information kring Skolons integrationer som gör det möjligt att synka Skolon mot t.ex. GAFE, IST, Vklass, Unikum, Infomentor, Office 365 och kommunens eget AD.