Om Skolon: Hur får Skolon intäkter?

Skolon får intäkter genom att de partners och utvecklare som distribuerar verktyg och moduler genom plattformen betalar en avgift. Plattformen är kostnads- och reklamfri för alla användare.