Administratör: Välj vad som visas för lärare/elever

Som administratör kan du välja hur Skolon ska se ut för lärare och elever, genom att vissa funktioner är av- och påslagsbara.

Klicka på profilbilden i den övre menyn.
Välj sedan Hantera skolan.
Du får då tillgång till administrationsdelen i Skolon.

Här kan du välja om elever och lärare ska kunna ha tillgång till en egen startsida i Skolon där de kan lägga sina favoritverktyg. Du kan också välja om de ska ha möjlighet till att använda widgets på startsidan (små tilläggsverktyg, som t.ex. checklista, matsedel, m.m.). Detta gör du under ikonen Startsida i den övre menyn.Under ikonen för Händelser kan du välja om Skolon Händelser ska vara på- eller avslaget. Händelser är delen där det är möjligt att kommunicera med varandra och få uppdateringar från de verktyg som man använder.

Det är möjligt att ställa in att alla kan göra inlägg eller att bara de med lärar- eller elevkonto ska kunna göra det. Det går också att stänga av helt för alla. Självklart går det också att slå på funktionerna igen om man vill det.