Om Skolon: Vilka verktyg kan vara med?

Verktyg som är till nytta för svensk skola kan vara med i Skolon. Alla verktyg är kvalitetskontrollerade av Skolons oberoende granskningsgrupp för att säkerställa dess kvalitet och funktionalitet. Skolon gör dock inget pedagogiskt urval och är oberoende i förhållande till olika pedagogiska metodiker och inlärningssätt.