Datavisualisering

Hitta till Skolon datavisualisering

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, innebär ett ökat säkerhetsansvar för svenska skolor och kommuner när det gäller hantering av användardata.   Skolons unika funktioner ger möjligheten att kontr... Läs mer   >